Job Opportunity

 • SAP Programmer (SAP โปรแกรมเมอร์)

  ประเภทของงาน (Job Type) : งานประจำ
  จำนวนที่รับ (Position) : 2 อัตรา
  สถานที่ปฏิบัติงาน (Job Location) : ลาดกระบัง

  รายละเอียดงาน (Job Description)
        - พัฒนาโปรแกรมบนระบบ SAP ทุก Module
        - วิเคราะห์. นำเสนอ. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานระบบ SAP
        - วางแผน Implement ระบบงาน
        - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
        - จัดทำ Technical Spec ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นระบบ SAP
  คุณสมบัติของผู้สมัคร (Job Qualification)
        - เพศ : ไม่จำกัดเพศ
        - อายุุ : 22 - 25 ปี
        - ประสบการณ์ทำงาน : 0 - 3 ปี
        - การศึกษาระดับ : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
        - การศึกษาสาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
        - มีความคิกสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบสูง
        - สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
        - มีความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการทางะุรกิจ MM/SD/FI/CO
        - มีความรู้และทักษะในด้าน Microsoft SQL, Database Design หรือ SAP (ABAP)
  สวัสดีการ (Benefit)
        - ตรวจสุขภาพประจำปี
        - ข้าวฟรี / รถรับ-ส่งพนักงาน
        - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
        - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนฌาปนกิจ / ประกันชีวิตกลุ่ม
        - โบนัสรายปี
        - ค่ากะ / เบี้ยขยัน / โบนัสรายเดือน
        - ค่าครองชีพ
  ติดต่อ (Contact)
        - Mr. Pathomchai Ngamlertworawong, Miss Jomkwan Thangpetch
        - KCE Electronics Public Company Limited
        - 72-72/1-3 Chalongkrung 31 Lat Krabang Industrial Estate, Kwang Lumplatew, Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand
        - E-mail : recruit@kce.co.th; hris@kce.co.th
        - สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2326-0196-9 # 1607 or 089-9202666

         KCE Recruitment KCE Recruitment    @hrkce @hrkce

Top